Drodzy Rodzice dzieci klas III

      Przypominam, że w przygotowaniu do I komunii św. Kluczowy jest udział w niedzielnej Mszy św. Postarajcie się nie zaniedbywać tego ważnego wydarzenia w każdym tygodniu. Niedzielna Msza św. z udziałem dzieci w naszej parafii odprawiana jest o godz. 11.00 w kościele. Dołóżcie wszelkich starań, aby w Dniu Pańskim uczestniczyć z dziećmi w Eucharystii.

Spotkania formacyjne dla rodziców (w kościele):

 • piątek, 24 marca 2023, godz. 19.15 w kościele
 • piątek, 21 kwietnia 2023, godz. 19.15

Spotkania dla dzieci i rodziców (w kościele):

 • niedziela, 26 marca 2023, godz. 11.00 - spotkanie po Mszy św.
 • sobota, 22 kwietnia 2023, godz. 16.00 - Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

Spotkania modlitewne i duchowe dla dzieci:

Droga Krzyżowa w Wielkim Poście: piątek, godz. 17.00

Sprawy formalne

Dzieci ochrzczone poza parafią:

- dostarczyć akt chrztu do końca lutego do biura parafialnego

- dzieci nieochrzczone (natychmiast zgłosić księdzu)

- inne nazwisko dziecka  w akcie chrztu a inne obecnie

(natychmiast zgłosić księdzu)

Dzieci z innej parafii - zgoda księdza proboszcza na przygotowanie i I Komunię św. W parafii św. Marii Magdaleny.

Dewocjonalia i alby (różaniec, medalik, książeczka, świeca) - kupujemy indywidualnie lub propozycja Firmy Vestimentum (firma zaprasza rodziców z dziećmi 1 marca 2023 w sali przy biurze parafialnym: 18.30 - dziewczynki; 19.00 - chłopcy).

                                                                   


Skrót listopadowego spotkania dla ojców dzieci z klas III:

BADANIA DOTYCZĄCE TRWAŁOŚCI MAŁŻEŃSTWA PRZEPROWADZONE PRZEZ SOCJOLOGA RZUCAJĄ NAM ŚWIATŁO:
1. związek cywilny: rozchodzi się jedna para na dwie pary – 50%;
2. po ślubie kościelnym: jedna para na trzy pary – 33%;
3. po ślubie kościelnym + przy coniedzielnej Mszy św.: jedna para na pięćdziesiąt par – 2%;
4. po ślubie kościelnym + przy coniedzielnej Mszy św. + przy codziennej modlitwie małżonków: rozpada się jedna para na 1429 par! To jest 0.07% tj. 7 promili!

JEZUS JEST ŹRÓDŁEM SIŁ!
„Beze Mnie nic uczynić nie możecie”
WAŻNA JEST RELACJA OJCA Z JEZUSEM:

1. Wiara – życie Ewangelią (wierzę w Boga i Bogu – poznawać i żyć Ewangelią ) ( Opowieści Pielgrzyma o czytaniu Biblii )
2. Osobista modlitwa ( dar i zadanie )
3. Msza św. niedzielna + komunia św. ( to nie akademia, ale spotkanie z Jezusem, który daje mi siebie w Słowie i komunii św. )
4. Systematyczna spowiedź św. ( grzech – destrukcja wszelkich relacji; Jezus kocha, bo wyzwala z grzechów; )

OJCIEC STAJE SIĘ dla córek i synów prawdziwym wzorem męskości:
SYN
1. Jesteś najważniejszym wzorem męskości do naśladowania ( identyfikacja płciowa )
2. Twój syn szczególnie potrzebuje obdarzania go szacunkiem ( nie poniżać )
3. Stawiaj mu wymagania zgodne z wiekiem ( daj przykład i wymagaj od syna )
4. Ucz go dyscypliny ( punktualność, obowiązkowość )
5. Wdrażaj go do wypełniania norm moralnych ( Dekalog )
6. Staraj się o właściwe nagradzanie i karanie ( kształtowanie sumienia; kapitał na starość )
7. Nagradzanie (np. pochwała) dodaje odwagi i mobilizuje syna do większych wysiłków.
8. Pokazuj mu ślady przejawów miłości Boga ( rozmowy o Bogu )
9. Nagradzanie pogłębia więź między wami
10. Miej z nim stały kontakt ( jednoczyć się; empatia )

CÓRKA
1. Jesteś najważniejszym mężczyzną w jej życiu
2. Twoja córka potrzebuje bohatera
3. Jesteś jej pierwszą miłością
4. Ucz ją pokory
5. Musisz strzec i bronić swojej córki (a nawet stawać do walki w razie potrzeby)
6. Zmysł praktyczny i zdecydowanie: twoje ważne atuty
7. Bądź takim mężczyzną, jakiego chcesz, aby poślubiła
8. Pokazuj jej Boga
9. Naucz ją walczyć
10. Miej z nią stały kontakt

 


Kiermasz Alb Komunijnych

Rodzice dzieci, które miały I Komunię św. w poprzednich latach mogą przynosić alby wraz ze sznurkami, krzyżykami, torebkami i wiankami (alby dziewczynek) do biura parafialnego w godzinach jego funkcjonowania. Alby zostaną przekazane rodzicom za dobrowolną ofiarą na naszą parafię.

Biuro parafialne tel. 67 255 27 02

czynne: wtorek godz. 1600  - 1700 ,

środa i piątek godz.1530 - 1800
czwartek, sobota godz. 900  - 1030 

 

 


PRZYGOTOWANIE DZIECI KLAS III SP DO I KOMUNII ŚW.

        Niedzielna Msza św. z udziałem dzieci w naszej parafii odprawiana jest o godz. 11.00 w kościele. Drodzy rodzice! Dołóżcie wszelkich starań, aby w Dniu Pańskim uczestniczyć z dziećmi w Eucharystii.

 Spotkania modlitewne i duchowe dla dzieci:

Różaniec (październik: środa, piątek godz. 17.00)
Roraty w adwencie (pon. - pt. godz. 17.00)

Krzysztof Makosz
proboszcz


   

 • Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym.
 • W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia we Mszy św.
 • Dobrze by było, gdyby rodzice w domu razem z dzieckiem odmawiali codzienny pacierz oraz wdrażali dziecko w ducha modlitwy.
 • Wskazane jest, aby Rodzice na początku okresu przygotowań dziecka do Pierwszej Komunii świętej przystąpili do spowiedzi i przystępowali w niedziele do Komunii św. W ten sposób poprzez własny przykład mogą pokazać dziecku wartość Eucharystii w naszym życiu.
 • W ramach katechezy szkolnej dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Rodzice są odpowiedzialni za pomoc w przyswojeniu przez dziecko obowiązującego materiału z katechizmu i modlitw. Rodzice powinni też powtarzać z dzieckiem przyswojoną przez nie w szkole wiedzę katechizmową.
 • W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci rodzice, których dzieci były chrzczone w naszej parafii. Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej.
 • Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.
 • Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj). Rodzice powinni postarać się, by dziecko te zobowiązania wypełniło.
 • Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie – osobiście – poinformować Ks. Proboszcza parafii w której dziecko będzie przyjmować Pierwszą Komunię świętą.

 Mk 10,13-16:
"Przyprowadzano do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie zaczęli je strofować.
Gdy Jezus to zauważył, oburzył się i rzekł im:
"Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im,
bo do takich należy królestwo Boże.
O tak, oświadczam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko,
nie wejdzie do niego".
Potem obejmował je ramieniem i błogosławił, kładąc na nie ręce."

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

 

INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MARZEC:

Módlmy się za parafian, aby w czasie Wielkiego Postu otworzyli się na przebaczającą miłość Boga; w intencji misji świętych w naszej Parafii i ojca misjonarza.

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie